Energi Norge

Innhold

Godt i gang med felles regionmøter

Nyhet

Publisert

Tre menn i dialog på en scene

Energi Norge og Defo samler i disse dager sine medlemmer til felles energipolitiske regionmøter over hele landet. Her er Eivind Heløe (f.v) og Oluf Ulseth fra Energi Norge og Defos Knut Lockert fra møtet i Bergen. Foto: Bendik Solum Whist

Regional utvikling, rammebetingelser og nettutfordringer står på dagsordenen når Energi Norge og Defo i disse dager samler sine medlemmer til felles energipolitiske regionmøter over hele landet.

– Møtene er viktige møteplasser både for medlemmene og oss, og en arena for å fortelle om hvilke nasjonale og regionale saker vi prioriterer høyest, sier administrerende direktør Oluf Ulseth i Energi Norge.

Det er første gang Distriktenes Energiforening (Defo) er medarrangør for den årlige regionmøteturneen.

– Erfaringen så langt er at dette har fungert veldig bra. Til tross for at vi er to ulike organisasjoner, er det mer som forener oss enn som skiller oss. Vårt felles brev til finanskomiteen på Stortinget i høst er et godt eksempel på dette, sier daglig leder Knut Lockert i Defo.

I forbindelse med statsbudsjettet for 2017 sendte Energi Norge, Defo og flere andre organisasjoner et felles opprop til Stortingets finanskomité om behovet for å innlemme fornybarnæringen i det grønne skatteskiftet. Skatt og rammebetingelser for vannkraften er også et av hovedtemaene på regionmøtene.

Stortingspolitikere med på debatten

Nytt av året er at sentrale stortingspolitikere deltar på de regionale møtene.

– Vi er opptatt av at regionmøtene skal være gode arenaer for å diskutere både bransjens og regionens utvikling. Derfor legger vi til rette for alle selskapene i regionen kan delta og legger opp til å få sentrale politikerne i tale, sier Ulseth.

Nestleder i Venstre og medlem av finanskomiteen på Stortinget, Terje Breivik, var politikerinnslaget på regionmøtet for Vestlandet.

Nestleder i Venstre og medlem av finanskomiteen på Stortinget, Terje Breivik, talte for fulle hus på regionmøtet i Bergen. Foto: Bendik Solum Whist

Han understreket at det er et stort potensial for videreutvikling av vannkraften og andre fornybare energiressurser i Norge ettersom etterspørselen etter fornybar energi i Europa vil øke betydelig hvis målene i Paris-avtalen skal kunne nås.

Dette vil gi muligheter for eksport til et marked som vil etterspørre mer fornybar energi de nærmeste tiårene, påpekte han.

På møtet i Oslo stilte Truls Wickholm fra Arbeiderpartiet og finanskomiteen, mens Høyres Odd Henriksen fra energi- og miljøkomiteen deltok på samlingen i Tromsø.

Oppfordrer til deltakelse

Det har så langt vært avholdt tre av totalt seks regionmøter for 2017. De tre gjenværende møtene avholdes i Molde 28. februar, Porsgrunn 9. mars og Trondheim 22. mars. Også disse møtene får politikerbesøk, blant annet av Else-May Botten (AP), Terje Riis Johansen (SP) og Torhild Aarbergsbotten (H).

– Det har vært godt oppmøte og gode diskusjoner på de tre første møtene, så vi vil sterkt oppfordre våre medlemmer til å melde seg på møtet i sin region og ta del i debatten, avslutter Lockert og Ulseth.

Se oversikt over alle regionmøtene

Meld deg på møtet i din region

  1. 28. februar 2017,

   Scandic Seilet Hotel, Molde

   Regionmøte Nordvestlandet

   For å samle alle energiselskapene i regionen inviterer Energi Norge og Defo i år til et felles regionmøte for Nordvestlandet. Sammen ønsker vi å informere om - og diskutere - sentrale utviklingstrekk og utfordringer for energibedriftene i regionen.

  2. 9. mars 2017,

   Hotel Vic, Porsgrunn

   Regionmøte Sørlandet og Østlandet vest

   For å samle alle energiselskapene i regionen inviterer Energi Norge og Defo i år til et felles regionmøte for Sørlandet og Østlandet vest. Sammen ønsker vi å informere om - og diskutere - sentrale utviklingstrekk og utfordringer for energibedriftene i regionen.

  3. 22. mars 2017,

   Quality Hotel Panorama , Tiller

   Regionmøte Trøndelag

   For å samle alle energiselskapene i regionen inviterer Energi Norge og Defo i år til et felles regionmøte for Trøndelag. Sammen ønsker vi å informere om - og diskutere - sentrale utviklingstrekk og utfordringer for energibedriftene i regionen.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: