Energi Norge

Innhold

Husk å svare på medlemsundersøkelsen

Nyhet, Arbeidsrett og lønn

Publisert

Smilende mann i blå dress og briller. foto

Administrerende direktør Oluf Ulseth håper alle tar seg tid til å svare på Energi Norges medlemsundersøkelse. På den måten kan vi som medlemsorganisasjon få et bedre grunnlag for videre utvikling.

Energi Norge har denne uken sendt ut en spørreundersøkelse til nøkkelpersoner i alle medlemsbedriftene. Svarene er viktige for at vi skal kunne gjøre en enda bedre jobb for medlemmene.

Undersøkelsen er sendt direkte på epost til lederne for alle Energi Norges medlemsbedrifter, men også til nøkkelpersoner som jobber med tariff og arbeidsgiverspørsmål, skatt og økonomi, kompetanse og opplæring, HMS samt kommunikasjon.

– Som medlemsorganisasjon trenger vi tilbakemelding fra medlemmene om hva som fungerer bra og hva som kan bli bedre. Da får vi et bedre grunnlag for videre utvikling, i tråd med medlemmenes behov. Vi håper alle tar seg tid til å svare, både ledelse og eksperter, sier administrerende direktør Oluf Ulseth i Energi Norge.

Resultatene vil bli drøftet i Energi Norges styre, ledelse og fagavdelinger, som grunnlag for prioriteringene i Energi Norge og høstens strategiprosess i samarbeid med medlemsbedriftene.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: