Innhold

Jannicke Hilland ny nestleder i Energi Norges styre

Nyhet, Medlemskap og fordeler

Publisert

Sal med mange mennesker som sitter. Foto

Energi Norges generalforsamling 2019 ble avholdt 22. mai i Oslo.

Energi Norges generalforsamling for 2019 ble avholdt onsdag 22. mai. Jannicke Hilland i BKK er valgt som ny nestleder og Ragnhild Åsrønning i Fosen Nett og Per Arne Torbjørnsdal i Hafslund E-CO er nye styremedlemmer.

Det nye styret i Energi Norge er valgt på bakgrunn av valgkomiteens enstemmige innstilling. Av det sittende styrets ni medlemmer var det tre som ikke var på valg, mens tre styremedlemmer gikk av.

Her er oversikt over nytt styre i Energi Norge 2019/2020
 • Styreleder: Konsernsjef Eimund Nygaard, Lyse AS
 • Nestleder: Konsernsjef Jannicke Hilland, BKK
 • Administrerende direktør Bjarne Slapgard, Gudbrandsdal Energi AS
 • Konsernsjef Christian Stav, NTE AS
 • Administrerende direktør Ragnhild Skarstad Sveen, Stange Energi AS
 • Administrerende direktør Halvard Pettersen, Vesterålskraft AS
 • Konserndirektør Jon Vatnaland, Statkraft AS
 • Daglig leder Ragnhild Åsrønning, Fosen Net NY! (Vara siden 2018) 
 • Konserndirektør Per Arne Torbjørnsdal, Hafslund E-CO NY!
Jannicke Hilland, konsernsjef BKK

Konsernsjef Jannicke Hilland i BKK er valgt som ny nestleder i Energi Norges styre. Foto: Helge Hansen / Montag

Valgkomiteen har i sitt arbeid vært opptatt av å sikre en god balanse mellom Energi Norges ulike medlemssegmenter, samt ivareta kjønnsmessig og geografisk balanse.

Valgkomiteen har bestått av
 • Konsernsjef Johannes Rauboti, Sogn og Fjordane Energi AS
 • Konserndirektør Unni Farestveit, Agder Energi AS
 • Administrerende direktør Truls Paulsen, Dragefossen Kraftanlegg AS
 • Administrerende direktør Geir Bergflødt, Austevoll Kraftlag
 • Konserndirektør strategi, Tore Olaf Rimmereid, Hafslund E-CO AS

Her finner du hele Energi Norges styre.

Energi Norges vedtekter kan du lese her.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: