Energi Norge

Innhold

  • Energi Norge
  • Regionale næringsklynger viktig for klimakutt

Regionale næringsklynger viktig for klimakutt

En dame og to menn snakker sammen. Foto

Samtale mellom Hege Økland i Maritime CleanTech, Knut Kroepelien i Energi Norge og stortingsrepresentant Terje Halleland (FrP) under regionmøte på Vestlandet denne uken.

Energi Norge og Distriktsenergi samler igjen sine medlemmer til regionmøter. Temaet for årets møter er det regionale mulighetsrommet i elektrifisering, med eksempler fra lokalt næringsliv.

Onsdag gikk årets første Regionmøte av stabelen på Vestlandet. Regionmøtene fortsetter deretter rundt om i landet gjennom mars og april.

– Regionmøtene er en fin arena for å diskutere både næringens og regionens utvikling. Nytt for i år er at vi også har invitert NHOs regionskontorer og en lokal næringslivsaktør til alle møtene, sier administrerende direktør Knut Kroepelien i Energi Norge. 

Se innslag om elektrifisering med Kristian Blindheim i Energi Norge fra TV2 Nyhetskanalen

Kristian på TV2

NB: Krever Sumo-abonnement

Ny maritim teknologi

Temaet for årets møter er hvordan Norge kan gjøre sin del av jobben for at verden skal nå 1,5-gradersmålet. Det er et stort regionalt mulighetsrom i elektrifiseringen, og målet er derfor å øke bevisstheten omkring potensialet for klimagevinster i kombinasjon med innovasjon og verdiskaping.

Under regionmøtet på Vestlandet snakket administrerende direktør Hege Økland i Maritime CleanTech om nye energieffektive og miljøvennlige maritime teknologier. Maritime CleanTech er en klynge bygget opp av maritime bedrifter på Vestlandet, og en viktig drivkraft for omstillingen av maritim sektor. Økland la i sin presentasjon vekt på viktigheten av at politikere stiller krav som kan bidra til å drive frem ny teknologi.

Representert på møtet var også stortingsrepresentant Terje Halleland (FrP), Ingrid Velken i BKK, Eimund Nygaard i Lyse og Ann-Kristin Kristoffersen i NHO Vestlandet.

Åpner for eksterne

Programmene for årets regionmøter inneholder en intern del for medlemmer av Energi Norge og Distriktsenergi, og en del som er åpent for alle.

Formålet med dette er både å få diskutert medlemsinterne saker, men samtidig gjøre næringens samfunnsmessige betydning for klima og verdiskaping kjent blant lokale og regionale beslutningstakere.

Neste møte ut på programmet er Regionmøte på Østlandet 18. mars.  

  1. 11. mars 2020,

    Næringslivets Hus, Oslo

    Næringspolitisk Verksted: Høring effekttariffer

    NVE sendte forslaget om effekttariffer på høring 5. februar. Dette betyr en større omlegging sammenlignet med dagens tariffer. Delta på Næringspolitisk verksted og få en gjennomgang av høringsforslaget med kommentarer.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne: