Energi Norge

Innhold

Energi Norges nye vakthund i Brussel

Nyhet, Energibruk og klima

Publisert

Birgitte Jourdan-Andersen, Næringspolitisk rådgiver i Energi Norge.

Birgitte Jourdan-Andersen overtar som leder for Energi Norges brusselkontor. Foto: Camilla M. Granheim

Birgitte Jourdan-Andersen overtar etter Eivind Hodne Steen som leder av Energi Norges brusselkontor 1. oktober. Hodne Steen blir vannkraftutsending for Statkraft i den europeiske bransjeorganisasjonen Eurelectric.

Jourdan-Andersen har jobbet i Energi Norge i drøye to år, hovedsakelig med problemstillinger knyttet til Norges særlige tilknytning til det europeiske energimarkedet, europeiske reguleringer og hvordan dette påvirker rammebetingelsene til norsk fornybarnæring.  

– Birgitte vil fortsette arbeidet med å sikre rask og smidig implementering av felleseuropeisk regelverk i Norgeog får i tillegg ansvar for koordineringen av Energi Norges påvirkningsarbeid for å sikre norske fornybarinteresser i Brussel, forteller direktør Toini Løvseth i Energi Norge. 

Kontoret i Brussel ble i høst også styrket med en praktikantstilling, noe som allerede bidrar til enda bedre oversikt over utviklingen i europeisk energipolitikk for Energi Norges medlemmer 

Lang fartstid i Brussel 

– Jeg gleder meg til å bidra med min europakompetanse til beste for norsk fornybarnærings konkurransekraft, sier Jourdan-Andersen, som har 16 års fartstid fra Brussel. 

Birgitte begynte sin karriere som advokat i Arntzen de Besche. Etter oppnådd advokatbevilling jobbet hun i EU-kommisjonens generaldirektorat for energi, i EFTA-sekretariatet med ansvar for energiporteføljen, og sist ved EFTAs overvåkingsorgan ESA, med ansvar for energi- og miljøsaker. 

Stor betydning for Norge 

– Med Birgitte ved roret i Brussel fortsetter vi det viktige arbeidet med å overvåke utviklingen av fornybarnæringens rammebetingelser og sikre våre interesser i utviklingen av europeisk energi- og klimapolitikk. Det har stor betydning for hele det norske samfunnet, sier Løvseth.  

Hun er særlig opptatt av å sikre velfungerende markeder for energi samt markedsbaserte løsninger for prising av klimagassutslipp, til det beste for både næringen og energikundene.  

– Ikke minst skal vi arbeide for å realisere potensialet for norsk verdiskaping som ligger i eksport av grønne varer og tjenester til Europa, som NHO-prosjektet "Grønne, elektriske verdikjeder" nylig har kartlagt, sier Løvseth.  

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: