Energi Norge

Innhold

 • Energi Norge
 • Finn Bjørn Ruyter ny styreleder i Energi Norge

Finn Bjørn Ruyter ny styreleder i Energi Norge

Nyhet, Medlemskap og fordeler

Publisert

Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef Hafslund

Konsernsjef Finn Bjørn Ruyter i Hafslund E-CO er valgt til ny styreleder i Energi Norge. Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen

Finn Bjørn Ruyter i Hafslund E-CO er valgt til styreleder i Energi Norge. Tungrock-entusiasten med bakgrunn fra oljehandel har store ambisjoner for fornybarnæringen.

Ruyter ble valgt på Energi Norges generalforsamling tirsdag 19. mars. Han etterfølger konsernsjef Eimund Nygaard i Lyse som har vært en markant styreleder de siste fire årene.  

Ruyter har siden juni 2018 vært konsernsjef i Hafslund E-CO. Før dette var han konsernsjef i Hafslund i litt over syv år og har tidligere vært CFO i samme selskap. Ruyter har bakgrunn fra Elkem og Norsk Hydro, og er utdannet sivilingeniør maskin fra NTNU med en MBA fra Handelshøyskolen BI. 

– Jeg gikk fra oljehandel til krafthandel i 1995 fordi jeg opplevde at kraft var noe nytt og mindre etablert enn olje. Jeg forble i kraft av økende interesse for vannkraftverk og klima, sier den nyvalgte styrelederen. 

Ruyter har mye positivt å si om sin nåværende stilling i Hafslund E-CO. 

– Det morsomste med jobben min er å få være med på å skape store enheter og gode arbeidsplasser. Muligheten til å kunne ta i bruk ny teknologi og få nye konsepter og forbedringer på plass er veldig motiverende, sier Ruyter. 

Store ambisjoner for fornybarnæringen 

Som styreleder i Energi Norge vil Ruyter være med på å gjøre fornybarnæringen enda mer synlig. 

– Først og fremst ønsker jeg å videreføre det styret og administrasjonen har startet innen posisjonering av bransjen. Et viktig mål blir å samle flest mulig av selskapene i Norge som har fornybar energi som hovedaktivitet. Vi står sterkere samlet, men vi må også klare å være tydelige og relevante i samfunnsdebatten, sier Ruyter. 

Han har stor optimisme for fornybarnæringen fremover. 

– Jeg tror at vi i Norge har en stor mulighet til å få til sterk vekst innen fornybar energi. Mer produksjon, mer industriell videreforedling og ikke minst mye mer elektrifisering. Om fem år håper og tror jeg at vi vi vil se god veksttakt og tilhørende innovasjon, sier Ruyter. 

Sterkere samarbeid mellom aktørene 

Ruyter peker samtidig på at næringen også vil møte på en rekke utfordringer de kommende årene, herunder å få gjennomslag for viktige rammevilkår. Ruyter etterlyser et sterkere samarbeid med andre bransjer og interessenter for å komme i mål med helt nødvendige endringer. 

Utover engasjementet sitt for fornybar energi, bruker Ruyter mye fritid til seiling og dykking. Mindre kjent er kanskje at han også har en lidenskapelig interesse for tungrock.

Det nye styret i Energi Norge ble valgt på bakgrunn av valgkomiteens enstemmige innstilling. Valgkomiteen innstilte ellers på tre nye styremedlemmer og to varamedlemmer. 

Her er oversikt over nytt styre i Energi Norge 2020/2021: 
 • Styreleder: Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef i Hafslund E-CO 
 • Nestleder: Jannicke Hilland, konsernsjef i BKK 
 • Hallvard Pettersen, adm. direktør i Vesterålskraft 
 • Ragnhild Skarstad Sveen, adm. direktør i Stange Energi AS 
 • Jon Vatnaland, konserndirektør for konsernstaber i Statkraft 
 • Ragnhild Åsrønning, adm. direktør i Nettselskapet AS 
 • Liina Veerme, konsernsjef i SKS 
 • Steffen Syvertsen, konsernsjef i Agder Energi 
 • Eirik Folkvord Tandberg, adm. direktør i Fortum 
 • Monica Hansen Fjellstad, direktør i BE Varme 
Styrets varamedlemmer: 
 • Rolf Barmen, adm. direktør i Fjordkraft 
 • Tore Morten Wetterhus, konserndirektør i Glitre Energi 

Her finner du hele Energi Norges styre.