Innhold

Ny overgang i Energi Norge

Nyhet, Medlemskap og fordeler

Publisert

Foto: Anders Sivertgård står og snakker på en scene.

Næringspolitisk rådgiver i Energi Norge Anders Sivertsgård.

Energi Norge gjør flere interne endringer, og Anders Sivertsgård vil nå gå enda tyngre inn i utvikling av kraftsystemet.

Anders har de siste tre årene arbeidet som næringspolitisk rådgiver i avdeling for marked, kunder og elektrifisering. Nå bytter også han avdeling i Energi Norge, og trer i dag inn i næringspolitiske avdeling for nett og kraftsystem. Som næringspolitisk rådgiver i nett og kraftsystem vil han blant annet lede DSO-prosjektet med forsterket kraft.

– Ansvaret for utvikling av DSO-rollen overtok Anders i sommer. Dette har vært og er et viktig område for Energi Norges medlemmer innenfor nettvirksomheten, og vil være et kontinuerlig arbeid fremover som krever økte ressurser hos oss. Anders har også med seg viktig kompetanse på utvikling i det europeiske regelverket som former reguleringen av kraftsystemet.  Sammen med to tidligere forsterkninger i avdelingen innenfor kraftsystem vil Anders sin overgang bidra til at vi nå får samlet kreftene rundt utvikling av kraftsystemet i nettopp avdeling for nett og kraftsystem, sier Kristin H. Lind som er svært fornøyd med å få tilført flere ressurser og ønsker Anders velkommen til avdelingen!

– De endringene vi nå står midt i er utfordrende, men gir også store muligheter for fornybarnæringen, og jeg ser fram til å kunne jobbe enda tettere med nettselskapene og bransjen for øvrig samt de andre rådgiverne i avdeling for nett og kraftsystem med disse viktige utfordringene. DSOene, eller nettselskapene, er kritisk viktig for å få en effektiv håndtering av de endringene i energisystemet vi ser komme,  sier Anders Sivertsgård.