Innhold

Nye juridiske samarbeidspartnere

Foto:To menn sitter sammen og ser på en nettbrett.

Med de nye avtalene har Energi Norge til hensikt å kunne gi økt medlemsverdi til en lavere pris. Foto: Shutterstock

Fra og med 1. januar 2021 er advokatfirmaene Haavind og Wikborg Rein Energi Norges juridiske samarbeidspartnere, gjennom rammekontrakter om kjøp av juridiske tjenester.

Skiftet av leverandører kommer etter en omfattende tilbudsundersøkelse blant ti av landets mest velrennomerte advokatfirmaer med ekspertise innenfor de fagområdene som er relevante for Energi Norge.

Flere problemstillinger

Med de nye avtalene har Energi Norge til hensikt å kunne gi økt medlemsverdi til en lavere pris. Avtalene er fastprisavtaler, noe som gir mulighet til å bringe juridisk ekspertise tidlig inn i alle prosesser og slik bidra til å utvikle firmaenes og bransjens felles kompetanse på stadig flere juridiske problemstillinger. Det skal raskt kunne merkes, blant annet i alle fagforum og utvalg.

– For medlemmene innebærer vårt skifte av leverandør ingen endringer i retten til vederlagsfri juridisk rådgiving inntil 1,5 timer per år per sak, kun en endring i hvilket firma som skal kontaktes. De to firmaene har både utfyllende og komplementerende kompetanse og er innstilt på et tett samarbeid for å kunne yte best mulig service til organisasjonen og våre medlemmer. Henvendelser vil bli koordinert og fordelt avhengig av spisskompetanse, satsingsområder og kapasitet, sier Toini Løvseth, direktør for marked, elektrifisering og kunder i Energi Norge.

Lang erfaring

Wikborg Rein er et av Norges største advokatfirmaer med kontorer i Oslo, Bergen, London, Singapore og Shanghai. Wikborg Rein består av ca. 230 advokater hvorav 60 er partnere. Våre advokater har ekspertkunnskap innenfor et bredt spekter av fagområder og bransjer. Å gi klientene og våre samarbeidspartnere førsteklasses juridisk bistand er firmaets viktigste prioritet. Vårt formål er å utvikle de dyktigste hodene for å kunne utgjøre en forskjell i næringsliv og samfunn.

Wikborg Rein yter fullservice juridisk bistand innen alle segmenter av fornybar energi, som vannkraft, vindkraft, strømnett, fjernvarme og andre klimavennlige energikilder. Vi bistår og er våpendrager for et bredt spekter av klienter i energibransjen, herunder kraftselskaper, industriselskaper, internasjonale investorer, leverandører og entreprenører, långivere og andre aktører i kraftmarkedet.

– Vi er stolte av vår lange erfaring med energibransjen, som gjør oss i stand til å gi kommersielle, praktiske og fremdriftsorienterte råd. Basert på kundetilfredshet og ratingbyråenes vurderinger, er Wikborg Rein ett av Norges ledende advokatfirmaer innenfor fornybar energi. Vi gleder oss virkelig til samarbeidet med Energi Norge og Energi Norges medlemsbedrifter. Kraftbransjen og Energi Norge har utrolig viktige funksjoner i norsk næringsliv og samfunn, og vi vil gjerne takke Energi Norge for tilliten som ligger i å bli valgt som samarbeidspartner. Vi tror 2021 blir et veldig spennende år for bransjen og vi håper å holde tett kontakt og samarbeid med Energi Norge og både eksisterende og nye kunder i fornybarbransjen, sier Tormod L. Nilsen og Caroline S. Landsværk i Wikborg Reins avdeling for fornybar energi.

Bransjeforståelse

Advokatfirmaet Haavind er et fullservice advokatfirma i Oslo med over 130 advokater og flere av de sterkeste juridiske fagmiljøene i Norge. Haavind er opptatt av å kjenne sine kunder og de særtrekk som kjennetegner deres bransjesegmenter, bygge relasjoner og være en verdifull strategisk og juridisk rådgiver.

Fornybar energi er blant Haavinds sentrale satsingsområder, og en sektor firmaet har lange tradisjoner for og omfattende erfaring med å yte juridisk rådgivning til. Oppdrag for kraftbransjen er en vesentlig del av firmaets kjernevirksomhet. 

Haavind fremhever selv sin bransjeforståelse og inngående kunnskap om de rettslige rammevilkårene som energiaktørene i Norge er underlagt. Haavind jobber i dag for en rekke av de toneangivende aktørene innenfor kraftbransjen; inkludert produsenter av vann- og vindkraft, kraftomsettere, kraftintensiv industri, fjernvarmeaktører, netteiere og offentlige myndigheter. 

Haavind har også opparbeidet seg et stort nettverk blant tunge interessenter innen fornybar-sektoren, inkludert myndighetsorganer. I tillegg til advokater med særkompetanse og lang erfaring med rådgivning mot energisektoren, har firmaet ekspertise innenfor de rettslige fagområder som er relevante for bransjeaktørene, som selskapsrett, skatt/avgift, kontraktsrett, transaksjoner, EU-/EØS-rett, tvisteløsning, anskaffelser mv.

– Vi er svært fornøyde med å bli valgt som en av rådgiverne til Energi Norge og Energi Norges medlemsbedrifter, og gleder oss til å komme i gang i januar. Vi håper medlemsbedriftene benytter seg av avtalen, og at vi kan bidra til verdiskapning hos både eksisterende og nye kunder i fornybarsektoren, sier Mari Reitzel Bjerke og Aksel Tannum i Haavind.

Du når våre nye samarbeidsparter her:
Wikborg Rein

Tormod L. Nilsen, Partner: tln@wr.no ; 905 80 478

Caroline S. Landsværk: cln@wr.no ; 934 19 519

Haavind

Aksel S. Tannum, Partner, e-post: a.tannum@haavind.no, telefon 90 02 27 65

Mari Reitzel Bjerke, Senioradvokat, e-post: m.bbjerke@haavind.no, telefon 45 51 40 20

Ta ellers kontakt med Toini Løvseth for mer informasjon. Ny juridisk koordinator i Energi Norge, etter at Birgitte Jourdan Andersen overtok som leder for vårt Brusselarbeid, vil være på plass 1. mars. 

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne: