Innhold

Omrokeringer i Energi Norge

Nyhet, Medlemskap og fordeler

Publisert

Foto: portrettbilde av Ulf Møller og  Lars Ragnar Solberg

Ulf Møller (til venstre) og Lars Ragnar Solberg. Foto: Caroline Roka / Energi Norge

Ulf Møller bytter rolle og blir ny næringspolitisk rådgiver for sluttbrukermarked i Energi Norge. Lars Ragnar Solberg går over i en prosjektlederrolle med vekt på finansielle markedstjenester.

Møller har de siste syv årene jobbet som næringspolitisk rådgiver for nett, entreprenør og kraftsystem i Energi Norge. Han flytter nå over til avdeling for marked, elektrifisering og kunder.

– Jeg er svært fornøyd med å få Ulf inn i denne stillingen. Han har jobberfaring fra sluttbrukermarkedet, dyp kjennskap til rammevilkårene og samspillet mellom aktørene i og rundt dette markedet. I tillegg er Ulf meget god til å forstå medlemmenes interesser og problemstillinger, sier Toini Løvseth, direktør i avdeling for marked, elektrifisering og kunder i Energi Norge.

– Jeg ser frem til å jobbe med strømleverandørmedlemmene våre, samtidig som jeg fortsatt vil arbeide med entreprenørene. Jeg tror målet vårt om å få på plass et enklere og tryggere strømmarked for kundene blir helt sentralt. Da må også rammevilkårene for strømleverandørene forbedres og forenkles, sier Møller.

Løfter finansielle tjenester

Lars Ragnar Solberg som til nå har vært næringspolitisk rådgiver for sluttbrukermarkedet, vil gå over i en prosjektlederrolle. Han skal jobbe videre med opprinnelsesmerket strøm og mer stabile rammevilkår for opprinnelsesgarantiordningen, men han vil også få ansvaret for finansiell krafthandel og andre finansielle markedstjenester. Han vil i tillegg bidra i oppfølgingen av NHO-prosjektet Grønne, elektriske verdikjeder.  

– Jeg stortrives med å jobbe for strømleverandørene og skulle gjerne fortsatt med det. Nå er jeg glad for at Ulf Møller overtar som næringspolitisk rådgiver for sluttbrukermarkedet. Ulf er svært kunnskapsrik, god til å balansere internpolitiske saker og dessuten en fin fyr sier Lars Ragnar Solberg.

Mer stabile rammevilkår

Energi Norges medlemmer tilbyr i dag en rekke finansielle tjenester til kunder i og utenfor Norge.

– Jeg tror medlemmene våre vil være tjent med at Energi Norge i enda større grad jobber for bedre og mer stabile rammevilkår rundt disse tjenestene. Det være seg tjenester knyttet til krafthandel, opprinnelsesmerket strøm eller andre markedstjenester, avslutter Løvseth.

Endringene gjelder fra 15. oktober.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne: