Innhold

Per Arne Vada ansvarlig for engromarked og markedsdesign

Nyhet, Medlemskap og fordeler

Publisert

Foto: Per Arne Vada

Per Arne Vada, næringspolitisk rådgiver i Energi Norge.  

Energi Norge gjør i disse dager flere interne endringer. Per Arne Vada overtar hovedansvaret for arbeidet med engromarked og markedsdesign.

Vada vil også følge opp vårt fagforum for markedsdesign og tilliggende nordiske og europeiske fagfora.

– Dette er et område i sterk utvikling der vi vil jobbe målrettet med kunnskapsutvikling og alliansebygging. Vi vil forsøke å påvirke til et nordisk og europeisk markedsdesign som sikrer verdiskapingen i den norske fornybarnæringen. Ett eksempel på dette er å jobbe for god utnyttelse av handelskapasiteten på eksisterende og nye forbindelser, som Per Arne har vært involvert i siden i vår, sier Toini Løvseth, leder for avdeling marked, elektrifisering og kunder. Avdelingen er ansvarlig for markedsutviklingsarbeidet i Energi Norge.  

– Jeg synes dette er en spennende utfordring og gleder meg til å ta plass i førersetet i dette arbeidet nå framover, sier Per Arne Vada, næringspolitisk rådgiver i Energi Norge.  

Per Arne Vada har vært ansatt i Energi Norge siden september 2019 og kom da fra stillingen som seksjonsleder for operativ analyse i divisjon System og Marked i Statnett. Problemstillingene knyttet til kraftsystem er tverrgående og Per Arne vil fortsatt ha sin organisasjonsmessige tilknytning til avdeling Nett og kraftsystem.