Energi Norge

Innhold

Tre ønsker til den nye energiministeren

Nyhet, Fornybar produksjon

Publisert

Kvinne som smiler. foto

Tina Bru (H) er utnevnt til olje- og energiminister. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen / Høyre

Det viktigste Tina Bru må jobbe for, er et skattesystem som bidrar til økte investeringer i vannkraften. I tillegg må kraftkabelen NorthConnect få en ryddig behandling av departementet. For det tredje må hun få på plass nye konsesjonsregler for vindkraften.

Det er Energi Norges ønskeliste til Tina Bru (H), som i dag ble utnevnt til olje- og energiminister.

– Vi synes Tina Bru er et godt valg som statsråd. Hun kjenner fornybarnæringen godt fra før, har et tydelig klimaengasjement og forstår helheten i kraftsystemet. Vi har store forventninger og gleder oss til å samarbeide med henne, sier administrerende direktør Knut Kroepelien i Energi Norge.

Han er opptatt av at vi får en energipolitikk som legger til rette for elektrifisering av samfunnet, slik at vi kutter utslipp, øker norsk verdiskaping og samtidig holder kostnadene nede for kundene.

Investeringer i vannkraft

Øverst på ønskelisten til Energi Norge står endringer i skattesystemet for vannkraft, som nå ligger på regjeringens bord etter at Sanderud-utvalget leverte sin rapport i fjor høst.

– Grunnrenteskatten for vannkraft må endres slik at den ikke rammer prosjekter med lav eller normal avkastning. I dag betaler selv kraftverk som går med underskudd grunnrenteskatt. Det hindrer investeringer i fornybar energi, som vi trenger mer av for å løse klimaproblemene, skape nye arbeidsplasser og holde strømprisene på et akseptabelt nivå for kundene, sier Kroepelien.

Kraftkabel-konsesjon

Det neste punktet på ønskelisten handler om konsesjonsbehandling av kraftkabelen NorthConnect mellom Norge og Skottland. Kabelen vil ifølge NVE gi en samfunnsøkonomisk gevinst på 8,5 milliarder kroner, samtidig som den isolert sett vil øke strømprisen med 1-3 øre per kilowattime.

– Dette er blitt en betent politisk sak. Men det er fullt mulig for departementet å gi prosjektet konsesjon, uten å bryte med den avtalen som er inngått i Stortinget. Kabelen er et viktig klimatiltak og øker samlet verdiskaping i Norge. Eventuelle priseffekter kan regjeringen enkelt kompensere for gjennom lavere elavgift og gjennom CO2-kompensasjon for industrien, sier Kroepelien.

Utbygging av vindkraft

Tredje punkt gjelder endringer av konsesjonsprosessen for vindkraftprosjekter. Her har NVE nylig sendt over sine anbefalinger til Olje- og energidepartementet.

– Nå har konsesjonsbehandling av vindkraft stoppet helt opp, og investorene sitter på gjerdet. Her må vi snarest komme i gang igjen med en skånsom utbygging, i tråd med den nye kunnskapen NVE og Miljødirektoratet har samlet om natur- og miljøvirkninger. Bedre lokal forankring, raskere prosesser og større verdier til kommunene er essensielt for å lykkes, mener Kroepelien.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: