Energi Norge

Innhold

Energi Norge og fornybarnæringen

Publisert

Energi Norge er en landsomfattende interesse- og arbeidsgiverorganisasjon, som arbeider for rammebetingelser som styrker kraftnæringens lønnsomhet og konkurranseevne.

Organisasjonen har 275 medlemsbedrifter som produserer, frakter og selger strøm og varme. Medlemsbedriftene står for 99 prosent av kraftproduksjonen og dekker ca 90 prosent av strøm- og nettkundene i Norge.

Energi Norges visjon: Norge skal ta en global lederposisjon som det første fornybare og fullelektriske samfunn i verden.