Energi Norge

Innhold

Om Energi Norge

Publisert

Bildet av kontorbygget Næringslivets Hus

Foto: Camilla M. Granheim / Energi Norge

Energi Norge er en landsomfattende interesse- og arbeidsgiverorganisasjon, som arbeider for rammebetingelser som styrker kraftnæringens lønnsomhet og konkurranseevne.

Organisasjonen har 280 medlemsbedrifter som produserer, frakter og selger strøm og varme. Medlemsbedriftene står for 99 prosent av kraftproduksjonen og dekker ca 90 prosent av strøm- og nettkundene i Norge.

Kraftnæringen omsetter for rundt 70-75 milliarder kroner årlig og sysselsetter ca 15 000 mennesker over hele landet.

Norge har et unikt utgangspunkt med store fornybare energiressurser og over hundre års erfaring med vannkraftproduksjon. Dette har lagt grunnlaget for norsk industri- og velferdsutvikling. I dag har fornybar energi fått en ny dimensjon som sentral del av klimaløsningen. De kommende tiårene må fornybar energi erstatte fossil energibruk på mange områder i samfunnet.

Det betyr også at kraftnettet må dimensjoneres for nye forbruks- og produksjonsmønstre, og for å tåle mer ekstremvær.

De kommende årene skal det investeres nærmere 200 milliarder kroner i utslippsfri kraftproduksjon og forsterket kraftnett. Det stiller kraftnæringen overfor store utfordringer, ikke minst når det gjelder kompetanse, HMS og risikostyring. Energi Norge har engasjert seg sterkt i disse temaene og igangsatt prosjekter for å bidra til utvikling på tvers av medlemsbedriftene.

Energi Norges visjon er bedre klima, sikker forsyning og grønn vekst.

Kvartalsrapport nr. 4-2016

Les Energi Norges kvartalsvise rapportering til styret.

Styrets beretning 2015

Les årsoppsummeringen fra Energi Norges styre for 2015.