Energi Norge

Innhold

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2017

Les Energi Norges kvartalsvise rapportering til styret for andre  kvartal i 2017.

Dokumentet gir deg oversikt over hvilke næringspolitiske saker vi har jobbet med i perioden april til juni. I tillegg belyses arbeidet som gjøres på HMS- og arbeidsgiversiden, samt innen kompetanseutvikling. Rapporten gir også et overblikk over arrangementer og forskningsaktiviteter i EnergiAkademiet.