Energi Norge

Innhold

Kvartalsrapport for 4. kvartal 2017

Les Energi Norges kvartalsvise rapportering til styret for fjerde kvartal i 2018.

Dokumentet gir deg oversikt over hvilke næringspolitiske saker vi har jobbet med i perioden oktober til desember. I tillegg belyses arbeidet som gjøres på HMS- og arbeidsgiversiden, samt innen kompetanseutvikling. Rapporten gir også et overblikk over arrangementer og forskningsaktiviteter i EnergiAkademiet.