Energi Norge

Innhold

Organisasjonsdokument

Publisert

Styrets beretning 2015

Les styrets beretning for Energi Norge 2015.

Innhold

OM ENERGI NORGE
KRAFTÅRET 2015
NETT OG MARKED
Reguleringsmodell, tariffer og anleggsbidrag
Infrastruktur, nettutvikling og nettorganisering
Konsesjon til utenlandsforbindelser
Markedsdesign og den tredje energimarkedspakken
Forsyningssikkerhet
Systemansvaret
Sluttbrukermarkedet og smart strøm
FORNYBAR ENERGI, MILJØ OG KLIMA
Helhetlig energi- og klimapolitikk
Elektrisitet som CO2-nøytral energibærer
Vannplanarbeidet
Ny giv i damsikkerhetsarbeidet
Ta kraften i bruk
Energieffektivisering, energibruk i bygg
Skatter og avgifter
ARBEIDSGIVERPOLITIKK
Kompetanse og rekruttering
HMS
Aktiviteter og arrangementer
Sikkehetskulturprosjeket
Mellomoppgjøret 2015
Endringer i Arbeidsmiljøloven
KOMMUNIKASJON OG SAMFUNN
Myndighetskontakt
Europa-arbeidet
Færre medieutspill
Rekordhøyt omdømme
ENERGIAKADEMIET
Om Energi Norge AS, EnergiAkademiet
Arrangement
Forskning og Utvikling
Søknader om sentre for miljøvennlig energi
Publikasjoner
Elektroinstallatørprøven
ORGANISASJON
Medlemmer og organisasjon
Økonomi
Konsernet
Fremtidsutsikter