Energi Norge

Innhold

Om Energi Norge AS

Publisert

Energi Norge AS er størst på kurs og konferanser til fornybarnæringen, utvikler og leder store forskningsprosjekter og har en bred portefølje av fagpublikasjoner.

Energi Norge AS er et heleid datterselskap av Energi Norge og den største tilbyderen av kurs og konferanser til fornybarnæringen, med over 100 arrangement årlig. I tillegg utvikler og leder selskapet store forskningsprosjekter på vegne av næringen, for å bidra til økt kunnskap og kompetanse om viktige energirelaterte problemstillinger. Energi Norge AS tilbyr en bred portefølje av fagpublikasjoner, samt en abonnementsordning på forskrifter og normer.

Les våre vedtekter her

  1. Vedtekter Energi Norge AS

    Energi Norge AS er et heleid datterselskap av Energi Norge. Vedtektene ble sist endret 30. juni 2011.