Energi Norge

Innhold

Om EnergiAkademiet

Publisert

EnergiAkademiet er størst på kurs og konferanser til fornybarnæringen, utvikler og leder store forskningsprosjekter og har en bred portefølje av fagpublikasjoner.

Energi Norge AS er et heleid datterselskap av Energi Norge og den største tilbyderen av kurs og konferanser til fornybarnæringen, med over 100 arrangement årlig. I tillegg utvikler og leder EnergiAkademiet store forskningsprosjekter på vegne av næringen, for å bidra til økt kunnskap og kompetanse om viktige energirelaterte problemstillinger. EnergiAkademiet tilbyr en bred portefølje av fagpublikasjoner, samt en abonnementsordning på forskrifter og normer.