Energi Norge

Innhold

Dokumentarkiv

En oppdatering fra Google Chrome inneholder en feil som gjør at PDF'er på nettsiden ikke kan lastes ned. Hvis dette gjelder deg, bør du bruke for eksempel Internet Explorer eller nedgradere til forrige versjon av Google Chrome.

Vis filtrering

135 resultater

Type dokument
Velg område
135 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. System for tilstands- og levetidsrelaterte data for kraftsystemkomponeter

  Rapporten gir en kort oppsummering av SysLife prosjektet inkludert resultater fra prosjektet, erfaringer underveis i gjennomføringen og anbefalinger for videre arbeid.

 2. Rammevilkår for plusskunder

  Rammevilkår for plusskunder gir en oversikt over lovverket og standarder som nettselskap og plusskunder berøres av.

 3. Sikker jordfeildeteksjon

  Sikker jordfeildeteksjon i lavspente IT-nett eller tilknyttede installasjoner er et sentralt myndighetskrav, men er også krevende og oppnå. Publikasjonen drøfter og anbefaler hvordan nettselskapene kan oppnå dette kravet på rasjonell måte.

 4. Nordic heating technology Solution Pathways

  Delrapport fra prosjektet Flexelterm. Rapporten er utarbeidet av VTT, og vurderer den teknologiske utviklingen innenfor nær- og fjernvarme innen en 30 års horisont innenfor de nordiske landene Norge, Sverige, Danmark og Finland.

 5. Harmonisering av nettariffer

  Les Energi Norge sin rapport utarbeidet av Thema, mars 2016.

 6. Effektivitetsanalyse og kvartalsvise oppdateringer av inntektsrammen for ditt nettselskap

  Energi Norge tilbyr abonnement på årlig effektivitetsanalyse og kvartalsvis oppdatering av inntektsrammen for ditt nettselskap. Effektivitetsanalysen gir innsikt og økt forståelse av NVEs målte effektivitet.

 7. Energimeldingen 2016

  Regjeringen la våren 2016 frem den første energimeldingen på 17 år.

 8. Håndbok om offentlighetsloven

  Energi Norge har laget en praktisk håndbok for å etterleve offentlighetsloven. Håndboken kan leses og bestilles her.

 9. Rapporter: Tariffstrukturen i distribusjonsnettet

  Thema Consulting Group har – på oppdrag fra Energi Norge – utarbeidet to rapporter som ser nærmere på konsekvenser av innføring av effekttariffer (november 2015) og harmonisering av nettariffer (mars 2016).

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt