Energi Norge

Innhold

Dokumentarkiv

En oppdatering fra Google Chrome inneholder en feil som gjør at PDF'er på nettsiden ikke kan lastes ned. Hvis dette gjelder deg, bør du bruke for eksempel Internet Explorer eller nedgradere til forrige versjon av Google Chrome.

Vis filtrering

118 resultater

Type dokument
Velg område
118 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Elsikkerhetsmessig risiko med AMS-bryter

  Rapport fra en generisk risikoanalyse for installasjon av AMS med integrert utkoblingsbryter i eksisterende direktemålte anlegg. Basert på etablert risikobilde, gis det anbefalinger på generelt grunnlag og med identifiserte risikoreduserende tiltak.

 2. Veileder: Skogrydding i kraftledningstraséer

  For å redusere antall strømbrudd som følge av trefall på kraftledninger og lengden på disse, er det viktig at skogrydding planlegges og utføres på en god måte. Risikovurdering med påfølgende nødvendige tiltak bør være styrende for skogryddingen.

 3. Erfaringer og oversikt over kundedisplay i forbindelse med smart strøm (AMS)

  Kundedisplay i boliger er med på å motivere til redusert og mer effektiv bruk av energi. Men forbruksinformasjon i seg selv er ikke nok motivasjon. Det kreves en enkel presentasjonsmåte og hensiktsmessig gruppering av data.

 4. FASIT Eksempelsamling. FASITs ABC

  FASIT som registreringssystem for feil og avbrudd i kraftsystemet er et viktig element i myndighetenes regulering av leveringspålitelighet og nettselskapenes egen forvaltning og utvikling av nettet. FASIT Eksempelsamling bidrar til å heve datakvaliteten gjennom eksempler på typiske hendelser. Publikasjonen er i samsvar med FASIT Kravspesifikasjon versjon 2015.

 5. Rammevilkår for plusskunder

  Rammevilkår for plusskunder gir en oversikt over lovverket og standarder som nettselskap og plusskunder berøres av.

 6. Sikker jordfeildeteksjon

  Sikker jordfeildeteksjon i lavspente IT-nett eller tilknyttede installasjoner er et sentralt myndighetskrav, men er også krevende og oppnå. Publikasjonen drøfter og anbefaler hvordan nettselskapene kan oppnå dette kravet på rasjonell måte.

 7. Harmonisering av nettariffer

  Les Energi Norge sin rapport utarbeidet av Thema, mars 2016.

 8. Avtale om individuell kompensasjon for nettkunde med lav avbruddskostnad ved avbrudd i strømforsyningen

  EnergiAkademiet har i samarbeid med Advokatfirmaet Thommessen utarbeidet en mal med veiledning for individuell kompensasjon for nettkunde med lav avbruddskostnad ved avbrudd i strømforsyningen.

 9. Kravspesifikasjon fullskala utbygging av Avansert Måle- og Styringssystemer (AMS)

  Kravspesifikasjonen er utarbeidet for å bidra til en felles forståelse om hvilke krav som er ønskelig ved fullskala utbygging av "Avanserte Måle- og Styringssystemer (AMS)" i Norge.

 10. FASIT-skjema > 33 kV

  Skjema beregnet til bruk på everkene i forbindelse med FASIT - Feil- og avbruddsregistrering. Dekker feil i regional- og sentralnettet.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt