Energi Norge

Innhold

Veileder Maskinforskriften

  • Publikasjonsnr. 414-2017
  • ISBN: 978-82-432-0706-6

Veilederen gir en anbefaling for tolkning av Maskinforskriften for større elektromekanisk utstyr som er spesielt for vannkraftanlegg. Oppdatert i 2017.

Maskinforskriften skal medvirke til at maskiner har minst mulig risiko for å volde skade på arbeidstaker eller andre som befinner seg i nærheten. Det er heller ingen tvil om at Maskinforskriften gjelder for elektromekanisk utstyr til vannkraftverk

Forskriften stiller krav til leverandør av maskiner om å forsikre seg om at en grundig analyse av risiko er foretatt og at risiko så lang som mulig er eliminert eller redusert til et akseptabelt nivå. Restrisiko skal være klart dokumentert for bruker av maskinen.

Veilederen anbefaler en inndeling som samsvarer med hvordan de fleste vannkraftprosjekt gjennomføres. Ønsker og krav til dokumentasjon og anleggseiers ansvar er også klargjort.

I 2017 versjon av veilederen er også risikoforhold i tilknytning til elektrodelen av maskintekniskutstyr omhandlet.

Kjøp publikasjonen

Tilgjengelig kun i nedlastbar (pdf) utgave.

  • Pris medlem 900 kr ekskl. mva
  • Pris ikke-medlem 1800 kr ekskl. mva