Energi Norge

Innhold

Veileder om utfordrende elektriske apparater

  • Publikasjonsnr. 418-2017
  • ISBN: 978-82-436-1037-8

Veileder for god spenningskvalitet. For elektroinstallatører og forhandlere av elektrisk lavspenningsutstyr.

Veilederen beskriver hvilke utfordringer ulike type elektriske apparater (produkter) kan medføre av spenningsforstyrrelser i lavspenningsnettet og for brukeren av apparatet. Det gis eksempler på slike apparater og en definisjon av utfordrende elektriske apparater (UEA) samt en gjennomgang av relevant offentlig regelverk innenfor området. Veilederen inneholder tabeller med hvilke ytelser på ulike typer elektriske apparater som kan tillates installert i lavspenningsnett med ulike egenskaper for å unngå uakseptable spenningsforstyrrelser og negative konsekvenser for kunden selv og nettselskapet. Veilederen er ment å være et nyttig redskap for elektroinstallatører og forhandlere av elektrisk lavspenningsapparater, med den hensikt å unngå at kunden kommer i en uheldig situasjon i forhold til offentlig regelverk. En komplementær og mer utfyllende innføring i temaet for nettselskap brukes som kompendium i kurset Effektiv håndtering av spenningskvalitet.

Last ned veilederen