Energi Norge

Innhold

Våre seks utvalg bistår oss i arbeidet med å ivareta medlemmenes interesser innen ulike næringspolitiske og arbeidsgiverpolitiske saker.

Oluf Ulseth, Administrerende direktør i Energi Norge.