Energi Norge

Innhold

Fakta i fokus

Fornybarnæringen favner bredt og mange av sakene er litt vanskelig å forstå. Her finner du forklaringer på noen av temaene.

Hva gjør fornybarnæringen?

Har du tenkt over hvor viktig strømmen er i hverdagen?