Energi Norge

Innhold

Utvalg for forskning og teknologi (UFT)

Utvalget skal bistå Energi Norge i strategiske veivalg og i prioriteringer knyttet til de viktigste teknologiske driverne for verdiskaping i bransjen. Dette innbefatter forsknings- og utviklingsprosjekter, test og demonstrasjoner, kompetansetiltak, og erfaringsutveksling.

Sentrale saksområder for utvalget vil være:
  • Teknologi som verdiskaper
  • FoU-strategi, gjennomføring og resultatformidling
  • Forsknings,- og innovasjonspolitikk
  • Forskningsbasert utdanning
  • Bidra til at Energi Norges kurs og konferanseportefølje er i tråd med bransjens behov

Sensitiv informasjon og informasjon av strategisk betydning for Energi Norges arbeid, som spilles inn og diskuteres i gruppen, holdes internt i gruppen om ikke annet avtales.

Utvalget skal bestå av 10 til 12 medlemmer. Leder og medlemmer utnevnes av administrerende direktør i Energi Norge. Funksjonstiden er 2 år med mulighet for forlengelse. Utnevnelsen skal sikre en balanse slik at utvalget er representativt for ulike medlemsinteresser. Utvalget inkluderer Energi Norges medlemmer i FoU-styret. De eksterne medlemmene i FoU styret kan gjerne bidra i arbeidet.

Medlemmer i utvalg for forskning og teknologi
Statkraft AS

Ivar Arne Børset, SVP Operations and Maintenance management  (utvalgsleder)

BKK Produksjon AS

Sigve Næss, avdelingsleder

Eidsiva Nett AS

Ingrid Nytun Christie, FoU-leder

Hafslund Nett AS

Erik Jansen, direktør nettutvikling

Lyse Elnett AS

Siri Torgersen Ravndal, avdelingsleder

Norges Forskningsråd

Erland Staal Eggen, rådgiver energisystem, vannkraft

Ringerikskraft Nett AS

Jan Erik Brattbakk, nettsjef

SINTEF Energi AS

Knut Samdal, forskningssjef

Skagerak Kraft AS

Geir Kulås, konserndirektør

Varanger Kraft AS

Stein Mathisen, viseadministrerende direktør

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: