Utvalg for nett (UN)

Publisert

Utvalg for nett skal gi strategiske råd i Energi Norges arbeid. Utvalget skal ivareta og fremme energi- og næringspolitiske fellesinteresser overfor myndigheter og det politiske miljø i Norge og utlandet innenfor virksomhetsområdet strømnett.

Utvalgets sentrale oppgaver

Nettpolitikk

 • Nettorganisering
 • Nettinvestering
 • Kabler til utlandet
 • Sentralnettets utstrekning,
 • Den økonomiske reguleringen
 • Tariffering,
 • Leveringskvalitet
 • Elhub
 • Kundehåndtering
 • Måling, avregning og fakturering

Nasjonal og internasjonal lovgivning

 • Regelverksoppfølging
 • Oppfølging av EU, ACER, ENTSO-E, Nordenergi og Eurelectric.

Nettet som tilrettelegger for et effektivt kraftmarked

 • Engrosmarkeder,
 • Utenlandshandel
 • Fleksibilitetsmarkeder 
 • Norsk og nordisk kraftbalanse (effekt og energi) og balansehåndtering
 • Systemansvar (herunder driftskoordinering, systemtjenester, revisjonskoordinering og tekniske krav til anleggsdeler

Sensitiv informasjon og informasjon av strategisk betydning for Energi Norges arbeid, som spilles inn og diskuteres i gruppen, holdes internt i gruppen om ikke annet avtales.

Utvalget skal bestå av 10 til 12 medlemmer. Leder og medlemmer utnevnes av administrasjonen i Energi Norge. Funksjonstiden er normalt 2 år med mulighet for forlengelse. Utnevnelsen skal sikre en balanse slik at utvalget er representativt for ulike medlemsinteresser.

 

Foto: Jacob Lund - stock.adobe.com.

Sakspapirer

Få tilgang i Teams

Energi Norges medlemmer har tilgang til vårt arbeid i Teams. 

Ønsker du tilgang kan du be om det direkte i Teams eller sende en epost til post@energinorge.no.

 

Medlemmer i utvalget
Glitre Energi Nett AS

Tore Morten Wetterhus, administrerende direktør  (utvalgsleder)

Agder Energi Nett AS

Jan Erik Eldor,  administrerende direktør 

Arva AS

Eirin Kjølstad, administrerende direktør

BKK Nett

Ketil Tømmernes, administrerende direktør 

Elvia AS

Trond Skjellerud, administrerende direktør 

Elinett AS

Gerhard Eidså, daglig leder

Linea AS

Stein Benum, daglig leder

Lnett AS

Håvard Tamburstuen, administrerende direktør 

Mørenett AS

Rune Kiperberg, administrerende direktør 

Tensio AS

Trygve Kvernland, konsernsjef

Lede AS

Øivind Askvik, administrerende direktør 

Vevig AS
Johannes Bergum, daglig leder

 

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: