Energi Norge

Innhold

Utvalg for nett (UN)

Utvalg for nett skal bistå i Energi Norges arbeid med å ivareta og fremme energi- og næringspolitiske fellesinteresser overfor myndigheter og det politiske miljø i Norge og utlandet innenfor virksomhetsområdet strømnett.

vUtvalget skal gi råd til Energi Norge i strategiske veivalg og i forhold til prioriteringer knyttet til de viktigste energi- og næringspolitiske sakene for Energi Norge og medlemsbedriftene innenfor området strømnett. Utvalget skal ha fokus på saker av policymessig og verdiskapingsmessig karakter.

Utvalgets sentrale oppgaver

  • Nettpolitikk (herunder nettorganisering, oppgaver og rolle, nettinvestering og kabler til utlandet, sentralnettets utstrekning, den økonomiske reguleringen, tariffering, leveringskvalitet, Elhub, kundehåndtering, måling, avregning og fakturering).
  • Nasjonal og internasjonal lovgivning, herunder regelverksoppfølging ift. ovennevnte områder og oppfølging av EU, ACER, ENTSO-E, Nordenergi og Eurelectric.
  • Nettet som tilrettelegger for et effektivt kraftmarked
    Engrosmarkeder, utenlandshandel og fleksibilitetsmarkeder mv. 
    Norsk og nordisk kraftbalanse (effekt og energi) og balansehåndtering 
    Systemansvar (herunder driftskoordinering, systemtjenester, revisjonskoordinering og tekniske krav til anleggsdeler) 

Sensitiv informasjon og informasjon av strategisk betydning for Energi Norges arbeid, som spilles inn og diskuteres i gruppen, holdes internt i gruppen om ikke annet avtales.

Utvalget skal bestå av 10 til 12 medlemmer. Leder og medlemmer utnevnes av administrasjonen i Energi Norge. Funksjonstiden er normalt 2 år med mulighet for forlengelse. Utnevnelsen skal sikre en en balanse slik at utvalget er representativt for ulike medlemsinteresser.

Administrasjonen forestår de administrative funksjoner for utvalget knyttet til møteinnkalling, saksforberedelser, organisering av møter, referat etc.

Medlemmer i utvalg for nett
Glitre Energi Nett AS

Tore Morten Wetterhus, administrerende direktør  (utvalgsleder)

Agder Energi Nett AS

Svein Are Folgerø, administrerende direktør 

BKK Nett

Wenche Teigland, konserndirektør Nett

Eidsiva Nett AS

John Marius Lynne, administrerende direktør 

Hafslund Nett AS

Kristin Lian, administrerende direktør 

Helgeland Kraft AS

Frode Valla, nettsjef

Lyse Elnett AS

Håvard Tamburstuen, administrerende direktør 

Mørenett AS

Rune Kiperberg, administrerende direktør 

Norgesnett AS

Mona Askmann, administrerende direktør 

NTE Nett AS

Trygve Kvernland, administrerende direktør 

Skagerak Nett AS

Øivind Askvik, administrerende direktør 

Troms Kraft Nett AS

Eirin Kjølstad, administrerende direktør 

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: