Energi Norge

Innhold

Utvalg for nett (UN)

Utvalg for nett skal bistå i Energi Norges arbeid med å ivareta og fremme energi- og næringspolitiske fellesinteresser overfor myndigheter og det politiske miljø i Norge og utlandet innenfor virksomhetsområdet strømnett.

Utvalget skal gi råd til Energi Norge i strategiske veivalg og i forhold til prioriteringer knyttet til de viktigste energi- og næringspolitiske sakene for Energi Norge og medlemsbedriftene innenfor området strømnett. Utvalget skal ha fokus på saker av policymessig og verdiskapingsmessig karakter.

Foto: Jacob Lund - stock.adobe.com

Få tilgang i Teams

Energi Norges medlemmer har tilgang til vårt arbeid i Teams. 

Ønsker du tilgang kan du be om det direkte i Teams eller sende en epost til post@energinorge.no.

Utvalgets sentrale oppgaver

  • Nettpolitikk (herunder nettorganisering, oppgaver og rolle, nettinvestering og kabler til utlandet, sentralnettets utstrekning, den økonomiske reguleringen, tariffering, leveringskvalitet, Elhub, kundehåndtering, måling, avregning og fakturering).
  • Nasjonal og internasjonal lovgivning, herunder regelverksoppfølging ift. ovennevnte områder og oppfølging av EU, ACER, ENTSO-E, Nordenergi og Eurelectric.
  • Nettet som tilrettelegger for et effektivt kraftmarked
    Engrosmarkeder, utenlandshandel og fleksibilitetsmarkeder mv. 
    Norsk og nordisk kraftbalanse (effekt og energi) og balansehåndtering 
    Systemansvar (herunder driftskoordinering, systemtjenester, revisjonskoordinering og tekniske krav til anleggsdeler) 

Sensitiv informasjon og informasjon av strategisk betydning for Energi Norges arbeid, som spilles inn og diskuteres i gruppen, holdes internt i gruppen om ikke annet avtales.

Utvalget skal bestå av 10 til 12 medlemmer. Leder og medlemmer utnevnes av administrasjonen i Energi Norge. Funksjonstiden er normalt 2 år med mulighet for forlengelse. Utnevnelsen skal sikre en balanse slik at utvalget er representativt for ulike medlemsinteresser.

Medlemmer i utvalget
Glitre Energi Nett AS

Tore Morten Wetterhus, administrerende direktør  (utvalgsleder)

Agder Energi Nett AS

Jan Erik Eldor,  administrerende direktør 

BKK Nett

Ketil Tømmernes, administrerende direktør 

Elvia AS

Kristin Lian, administrerende direktør 

Helgeland Kraft AS

Frode Valla, direktør forretningsutvkling

Istad Kraft Nett AS

Gerhard Eidså, daglig leder

Lyse Elnett AS

Håvard Tamburstuen, administrerende direktør 

Mørenett AS

Rune Kiperberg, administrerende direktør 

Norgesnett AS

Mona Askmann, administrerende direktør 

Tensio AS

Trygve Kvernland, konsernsjef

Skagerak Nett AS

Øivind Askvik, administrerende direktør 

Troms Kraft Nett AS

Eirin Kjølstad, administrerende direktør 

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: