Energi Norge

Innhold

  • Energi Norge
  • Utvalg for produksjon, energi- og klimapolitikk (PEK)

Utvalg for produksjon, energi- og klimapolitikk (PEK)

Utvalget skal gi råd til Energi Norge om strategiske veivalg og prioriteringer knyttet til de viktigste næringspolitiske sakene for Energi Norge og medlemsbedriftene innenfor områdene fornybar energi, klima og miljø.

Utvalget skal ha fokus på saker av policymessig og verdiskapingsmessig karakter.

Utvalgets sentrale oppgaver:

  • Følge utviklingen innenfor sentrale rammevilkår med sikte på å opprettholde og videreutvikle verdien på eksisterende produksjonsanlegg og skape verdier gjennom investeringer i nye anlegg
  • Vurdere konsekvenser for fornybarnæringen av forslag til endringer fra nasjonale og internasjonale myndigheter
  • Drøfte og gi råd til Energi Norges posisjoner i høringer
  • Initiere endringer i rammevilkår som er viktige for å videreutvikle fornybarnæringen, sikre en god verdiskaping og sette den i stand til å realisere energi- og klimapolitiske målsettinger
Medlemmer i utvalg for produksjon, energi- og klimapolitikk (PEK)
NTE Energi AS

Kenneth Brandsåsadministrerende direktør (utvalgsleder)

 Agder Energi AS

Øyvind Stakkeland, direktør rammevilkår

 BKK Produksjon AS

Olav Osvoll, daglig leder

 Eidsiva Vannkraft AS

Oddleiv Sæle, daglig leder

Glitre Energi AS

Pål Skjæggestad, konsernsjef

Hafslund E-CO AS

Per Arne Torbjørnsdal, konserndirektør kommunikasjon og samfunnskontakt

Nordkraft Magasin AS

Marius Larsen, seksjonssjef produksjon

Norsk Hydro ASA

Kathrine Fog, assisterende direktør Energi

Ringerikskraft AS

Ole Sunnset, administrerende direktør

Statkraft AS

Julie Wedege, Acting SVP Head of Public Affairs

TrønderEnergi Kraft AS

Tormod Eggan, administrerende direktør

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne: