Energi Norge

Innhold

Utvalg for sluttbrukermarked (USB)

Utvalg for sluttbrukermarked (USB) skal bistå i Energi Norges arbeid med å fremme næringspolitiske fellesinteresser overfor myndigheter og det politiske miljø i Norge og utlandet innenfor virksomhetsområdet sluttbrukermarked.

Utvalget skal gi råd til Energi Norge om strategiske veivalg og prioriteringer knyttet til de viktigste næringspolitiske sakene som vedrører sluttbrukeraktørenes interesser. Dette omfatter også utvikling av konkurransearenaen, forholdet til nøytrale nettselskaper og utvikling av gode kunderelasjoner. Utvalget skal bidra til en helhetlig vurdering av sluttbrukermarkedsspørsmål nasjonalt, nordisk og i europeisk perspektiv.

Utvalgets sentrale oppgaver

  • Sluttbrukermarkedsdesign
  • Tilrettelegge for konkurranse i sluttbrukermarkedet
  • Grenseflaten mellom nett og strømsalg
  • Kunderelasjoner
  • Elhub
  • Rammebetingelser
  • Forbrukerpolitiske saker
  • Strategi for omdømme og medieutspill
Medlemmer i utvalg for sluttbrukermarked
 Helgeland Kraft AS

Arild Markussen, markedssjef (utvalgsleder)

Fjordkraft AS

Arnstein Flaskerud, strategidirektør

Fortum Markets AS

Jostein Lindbo, VP Living and Mobility, Consumer Solutions

Hafslund Nett AS

Jon Eivind Johannesen, senioringeniør rammevilkår

Ishavskraft AS

Stig A. Hansen, administrerende direktør

LOS AS

Margit Unander, administrerende direktør

Lyse Energisalg AS

Magnus Olsen, markedsdirektør energi

NTE Marked AS

Jon Ivar Straume, Manager Business systems and Backoffice

Polar Kraft AS

Herold Myrland, daglig leder

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne: