Utvalg for sluttbrukermarked (USB)

Utvalg for sluttbrukermarked (USB) skal bistå i Energi Norges arbeid med å fremme næringspolitiske fellesinteresser overfor myndigheter og det politiske miljø i Norge og utlandet innenfor virksomhetsområdet sluttbrukermarked.

Utvalget skal gi råd til Energi Norge om strategiske veivalg og prioriteringer knyttet til de viktigste næringspolitiske sakene som vedrører sluttbrukeraktørenes interesser. Dette omfatter også utvikling av konkurransearenaen, forholdet til nøytrale nettselskaper og utvikling av gode kunderelasjoner. Utvalget skal bidra til en helhetlig vurdering av sluttbrukermarkedsspørsmål nasjonalt, nordisk og i europeisk perspektiv.

Foto: Jacob Lund - stock.adobe.com.

Sakspapirer

Få tilgang i Teams

Energi Norges medlemmer har tilgang til vårt arbeid i Teams. 

Ønsker du tilgang kan du be om det direkte i Teams eller sende en epost til post@energinorge.no.

Utvalgets sentrale oppgaver

  • Forbedringer i markedsmodellen for sluttbrukermarkedet
  • Legge til rette for at aktørene kan høste gevinster fra Elhub 1.0
  • Énfakturamodellen og gjennomfaktureringsordningen
  • Forbedringer av omdømme for strømleverandørene
  • Opprinnelsesgarantiordningen
  • Kundevennlig og aktørvennlig strømprisportal
  • Være tett på implementeringen av Ren-energi-pakken fra EU (Vinterpakken)
  • Kundevennlige og aktørvennlige effekttariffer
Medlemmer i utvalg for sluttbrukermarked
Helgeland Kraft AS

Arild Markussen, markedssjef (utvalgsleder)

Energi Salg Norge AS

Espen Fjeld, Managing Director

Fjordkraft AS

Torkel Rolfseng, direktør rammevilkår

Fortum Markets AS

Jostein Lindbo, VP Living and Mobility, Consumer Solutions

Glitre Energi Strøm AS

Jan Vidar Thoresen, konserndirektør marked

Ishavskraft AS

Stig A. Hansen, administrerende direktør

LOS AS

Margit Unander, administrerende direktør

Lyse Energisalg AS

Magnus Olsen, Fagansvarlig Prosess og Forretningssystemer

NTE Marked AS

Kristine Wormdal, leder for salg og porteføljeforvaltning

Polar Kraft AS

Herold Myrland, daglig leder

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne: 

Profilbilde Ulf Møller