Energi Norge

Innhold

Energi Norge har seks utvalg som skal bistå landsforeningen i arbeidet med å ivareta medlemmenes interesser innen ulike næringspolitiske og arbeidsgiverpolitiske saker.

Arbeidsgiverpolitiske utvalg (APU)

Den arbeidsgiverpolitiske virksomheten er en viktig del av Energi Norges tilbud til medlemmene.

Utvalg for forskning og teknologi (UFT)

Bistå Energi Norge i arbeidet med å fremme og ivareta fornybarnæringens teknologiske fellesinteresser.

Utvalg for nett og kraftsystem (UNK)

energi- og næringspolitiske sakene fområdene strømmarked og strømnett.

Utvalg for produksjon, energi- og klimapolitikk (PEK)

Næringspolitiske råd innenfor områdene fornybar energi, klima og miljø. Utvalget skal ha fokus på saker av policymessig og verdiskapingsmessig karakter.

Utvalg for sluttbrukermarked (USB)

Skal bidra til en helhetlig vurdering av sluttbrukermarkedsspørsmål nasjonalt, nordisk og i europeisk perspektiv.

Utvalg for små og mellomstore bedrifter (USMB)

.