Energi Norge

Innhold

Rapport, Strømnett

Publisert

Rapporter: Tariffstrukturen i distribusjonsnettet

Thema Consulting Group har – på oppdrag fra Energi Norge – utarbeidet to rapporter som ser nærmere på konsekvenser av innføring av effekttariffer (november 2015) og harmonisering av nettariffer (mars 2016).