Energi Norge

Innhold

Presentasjon: Hvorfor betaler vi nettleie og hvorfor øker den?

Se Energi Norges presentasjon fra mars 2018.

Presentasjonen gir deg en forklaring på
  • Nettselskapets rolle
  • Total kostnad for strømforbruk
  • Utforming av nettleien
  • Hvilke faktorer som påvirker nettleien
  • Hvorfor nettleien øker