Energi Norge

Innhold

Betaling for tilkobling og bruk av nettet

Politisk sak, Strømnett

Publisert

To menn i kjeledress og hjelm ved trafokiosk og strømledninger. Foto

Foto: Kristin Øystese / BKK

Les notatet fra Energi Norge om tariffer og tilknytningsvilkår til elektrisk transport. Notatet er revidert i september 2017.

Siste nytt

 1. Nyhet, Strømnett nettutvikling

  Trenger mer koordinert nettutvikling

  Digitalisering, boligutvikling og etablering av lokal strømproduksjon skaper økt behov for ny overføringskapasitet. Da er koordinering og god informasjonsflyt på tvers av nettnivåer og nettselskaper avgjørende, mener Energi Norge.

 2. Nyhet, Strømnett nettutvikling

  Støtter gebyrordning for nettutredninger

  En gebyrordning med fastsatte satser som betaling for nettutredninger kan være en god løsning, så lenge den gjelder for både produksjon og forbruk – og alle nettnivåer, mener Energi Norge. NVE vurderer for øyeblikket prissignaler i såkalt masket nett, som en oppfølging til energimeldingen fra i fjor sommer.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne.

Hva er saken?

Nettselskapene kan kreve at kundene, som utløser nye nettilknytninger eller forsterkninger i eksisterende nett, selv må dekke opptil 100 prosent av de nødvendige anleggskostnadene, såkalt anleggsbidrag. Dersom de velger å kreve inn dette, må de ha en praksis som er objektiv og ikke virker diskriminerende. Nettselskaper som velger å kreve anleggsbidrag må derfor kreve dette ved alle nye nettilknytninger og ved alle kundeutløste nettforsterkninger.

Formålet med anleggsbidraget er todelt. For det første skal det synliggjøre kostnadene ved en ny tilknytning eller forsterkning, slik at kunden kan vurdere nettilknytning opp mot alternative tiltak som for eksempel energi- eller effekteffektivisering eller egenproduksjon av strøm. Et annet formål er å fordele kostnadene mellom kunden som utløser investeringen og nettselskapets øvrige kunder.

Hovedprinsippet er at investeringer i strømnettet som utløses av en kunde, skal betales av kunden selv. De deler av anleggsbidraget som kunden ikke dekker selv, men som dekkes av nettselskapet, blir dekket gjennom høyere nettleie til nettselskapets kunder.

Hva mener Energi Norge?

 • Energi Norge mener det er viktig at beregning av anleggsbidrag og reglene for nettilknytning er en effektiv prosess, slik at tilknytning av ny kraftproduksjon og elektrifisering av blant annet transportsektoren, kan skje raskt og effektivt.
 • Energi Norge er pådriver for at det gjøres forenklinger og forbedringer i myndighetenes regelverk slik at regelverket blir forståelig og håndterbart for både nettselskaper og kunder.
 • Anleggsbidraget bør dekke de faktiske kostnadene ved tilknytningen.

Hvorfor er dette viktig for fornybarnæringen?

Anleggsbidrag kan medføre en stor kostnad ved tilknytning av ny kraftproduksjon eller etablering av ladeløsninger for ferger, elbiler, landstrøm og annet.

Regelverket må være forståelig og prosessene effektive slik at nettilknytning ikke blir en flaskehals for integrasjon av fornybar energi og strøm som klimaløsning i energibruk.

Hvordan dette håndteres er også viktig for fornybarnæringens omdømme.

Dette har skjedd i saken:

 • Energi Norge laget i 2015 et forslag til mulig utvidelse av bruk av anleggsbidrag og forenklinger gjennom et forslag til betinget tilknytning av produksjon. Dette arbeidet fortsetter i 2016.
 • Energi Norge starter i 2016 et arbeid for få til et tilknytningsregime som er mer effektivt enn dagens.
 • NVE har i 2016 startet et arbeid for å utvide muligheten til å ta anleggsbidrag. Det kan bli en høring i 2018.