Energi Norge

Innhold

Betaling for tilkobling og bruk av nettet

To menn i kjeledress og hjelm ved trafokiosk og strømledninger. Foto

Trafokiosk og kabler i bakken som forsyner ladepunktene med strøm. Foto: Kristin Øystese / BKK

Les notater fra Energi Norge om tariffer og tilknytningsvilkår til elektrisk transport (revidert i september 2017) og tilknytningsplikt (oppdatert mars 2018). Les også en gjennomgang av regelverket for produksjonsrelaterte nettanlegg (mars 2018).

Siste nytt

  1. Nyhet, Strømnett nettutvikling

    Trenger mer koordinert nettutvikling

    Digitalisering, boligutvikling og etablering av lokal strømproduksjon skaper økt behov for ny overføringskapasitet. Da er koordinering og god informasjonsflyt på tvers av nettnivåer og nettselskaper avgjørende, mener Energi Norge.

  2. Nyhet, Strømnett nettutvikling

    Støtter gebyrordning for nettutredninger

    En gebyrordning med fastsatte satser som betaling for nettutredninger kan være en god løsning, så lenge den gjelder for både produksjon og forbruk – og alle nettnivåer, mener Energi Norge. NVE vurderer for øyeblikket prissignaler i såkalt masket nett, som en oppfølging til energimeldingen fra i fjor sommer.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne.

Hva er saken?

Nettselskapene kan kreve at kundene, som utløser nye nettilknytninger eller forsterkninger i eksisterende nett, selv må dekke opptil 100 prosent av de nødvendige anleggskostnadene, såkalt anleggsbidrag. Dersom de velger å kreve inn dette, må de ha en praksis som er objektiv og ikke virker diskriminerende. Nettselskaper som velger å kreve anleggsbidrag må derfor kreve dette ved alle nye nettilknytninger og ved alle kundeutløste nettforsterkninger. 

Formålet med anleggsbidraget er todelt. For det første skal det synliggjøre kostnadene ved en ny tilknytning eller forsterkning, slik at kunden kan vurdere nettilknytning opp mot alternative tiltak som for eksempel energi- eller effekteffektivisering eller egenproduksjon av strøm. Et annet formål er å fordele kostnadene mellom kunden som utløser investeringen og nettselskapets øvrige kunder.

Hovedprinsippet er at investeringer i strømnettet som utløses av en kunde, skal betales av kunden selv. De deler av anleggsbidraget som kunden ikke dekker selv, men som dekkes av nettselskapet, blir dekket gjennom høyere nettleie til nettselskapets kunder.

Hva mener Energi Norge?

Hvorfor er dette viktig for fornybarnæringen?

Anleggsbidrag kan medføre en stor kostnad ved tilknytning av ny kraftproduksjon eller etablering av ladeløsninger for ferger, elbiler, landstrøm og annet.

Regelverket må være forståelig og prosessene effektive slik at nettilknytning ikke blir en flaskehals for integrasjon av fornybar energi og strøm som klimaløsning i energibruk.

Hvordan dette håndteres er også viktig for fornybarnæringens omdømme.

Dette har skjedd i saken:

• Energi Norge starter i 2016 et arbeid for få til et tilknytningsregime som er mer effektivt enn dagens.
• NVE har i 2018 hatt en høring på endringer i regelverket for anleggsbidrag. Nytt regelverk er vedtatt og gjelder fra 1.1.2019. Les mer på www.nve.no.