Innhold

Hvorfor må digitalisering tas på alvor?

aksjeindeks

Digitaliseringen gjør at morgendagens kraftnæring skapes nå!

Robotisering, algoritmer, kunstig intelligens, big data og digital sårbarhet er fremmedord for mange, men dette er faktisk virkeligheten – som også kraftnæringen må forholde seg til.

Energi Norge følger nøye med på utviklingen for å ruste kraftnæringen for fremtiden.

Ved å etablere arenaer for erfarings- og meningsutveksling, engasjere seg i relevante høringsprosesser og være pådriver for felles utviklingstiltak, skal Energi Norge bidra til at næringen henger med i den store omstillingsprosessen.

Samtidig som næringen løser utfordringene, er det viktig at bransjen går foran når det kommer til innovasjon og forretningsutvikling. I den forbindelse vil Energi Norge fungere som fasilitator.

Nye utfordringer

Teknologiutviklingen gjør blant annet at mange av dagens arbeidsoppgaver i kraftnæringen kan digitaliseres. Dette vil skape et betydelig behov for fornyelse av kompetanse i de fleste kraftselskaper.

Videre endrer den digitale utviklingen risiko- og sårbarhetsbildet, og sikkerhetsutfordringene som oppstår genererer nye oppgaver som må løses. Dette gjelder spesifikt i forbindelse med innføringen av nye, smarte strømmålere (AMS-målere) over hele landet, skytjenester, dronebruk, driftskontrollsystemer og andre administrative systemer.