Energi Norge

Innhold

IKT-nettverk

Vil du diskutere utfordringene og mulighetene som digitaliseringen fører med seg med andre aktører i kraftnæringen? Bli med i vårt IKT-nettverk!

Energi Norge har etablert et bransjenettverk for IKT, der formålet er å tilby bransjeaktører en arena for utveksling av erfaringer og kompetanseheving knyttet til digitalisering og IKT.

Registrering i nettverket er gratis.

 

Som del av nettverket, vil du få:
  • Informasjon om nettverkets aktiviteter
  • Tips om relevante arrangementer 
  • Aktuell faginformasjon (høringer mm.)
  • Verdifulle kontakter med kompetanse på området

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne: