Energi Norge

Innhold

Forskning: Status for informasjonssikkerhet i energiforsyningen

Energi Norge deltar i referansegruppen for forskningsprosjektet "Informasjonssikkerhetstilstanden i energiforsyningen", som har som formål å undersøke sikkerhetstilstanden i norsk energiforsyning for elkraft og fjernvarme.

NVE sin rapport "Informasjonssikkerhetstilstanden i energiforsyningen" (2017).

NVE har fått tillatelse fra Næringslivets Sikkerhetsråd til å bruke samme spørsmål som i "Mørketallsundersøkelsen for datakriminalitet." Det gir en mulighet til kartlegging av uønskede hendelser, sammenlignende analyse og vurderinger når det gjelder den digitale sikkerhetstilstanden i norsk energisektor.

En bedre oversikt over uønskede hendelser og sikkerhetstilstanden i næringen vil være et bidrag til bransjens ROS-analyser og det overordnede risikobildet.
Prosjektet er et bidrag til departementets bestilling på sikkerhetstilstanden i energisektoren.

Referansegruppen som Energi Norge er en del av bidrar med revisjon av spørsmål, drøfting og analyse. FoU-prosjektet sin sluttrapport kommer innen utgangen av 2017.

Les mer i Undersøkelse av informasjonssikkerhetstilstanden i energiforsyningen

 

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne: