Energi Norge

Innhold

Sikkerhetskompetanse på IKT i kraftnæringen

På bakgrunn av avdekket avvik i IKT-sikkerhet og sikring av driftskontrollsystemer i kraftnæringen, har NVE tatt initiativ til et toårig samarbeid med akademia og bransjeforeninger for å få til et kompetanseløft innen IKT-sikkerhet i bransjen.

Et mål er å utvikle kompetansegivende etterutdanningskurs for energisektoren og etablere møteplasser der bransjeaktører, bransjeforeninger, universiteter og forskningsinstitusjoner kan utveksle erfaringer.

Energi Norge og Centre for Cyber and Information Security (CCIS) ved NTNU er blant bidragsyterne i dette prosjektet.

NVE vil få utarbeidet et forslag til handlingsplan for å øke kompetansen på IKT-sikkerhet i kraftnæringen, hvor Energi Norge er bedt om å bidra med å skissere forslag til overordnede kompetansemål og identifiserer målgrupper for etterutdanning og utdanningstiltak. Det er ønskelig at et kort notat med anbefalinger foreligger innen utgangen av 2017.

Energi Norge og NVE vil innen utgangen av 2017 undersøke behov for videre samarbeid om kompetanseheving også i 2018, og ressurser og midler for eventuelt videre samarbeid.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne: