Energi Norge

Innhold

Stort og nødvendig investeringsbehov i strømnettet

Regionalnettmast og en transformatorstasjon. Foto

Foto: Camilla M. Granheim

Nettselskapene på regional– og distribusjonsnettnivå skal investerer for vel 90 milliarder kroner fra 2015 til 2025. Det er et stort behov for slike investeringer i strømnettet.

Hva er saken?

Nettselskapene på regional- og distribusjonsnettnivå skal investerer for vel 90 milliarder kroner fra 2015 til 2025. AMS investeringene på om lag 10 milliarder kroner løfter investeringsbehovet for distribusjonsnettene i perioden 2015- 2018, viser Energi Norges årlige investeringsanalyse. Statnett skal i tillegg investere for vel 50 milliarder kroner i sentralnettet i Norge fram til 2025 Dette gir store utfordringer for nettselskapene med tanke på å få dette gjennomført.

  1. Investeringsundersøkelsen 2016: Hva skal investeres i distribusjons- og regionalnettet?

    Energi Norge gjennomfører hvert år (siden 2012) en undersøkelse blant alle nettselskaper, for å kartlegge planlagte investeringer i distribusjons- og regionalnettet. Tallene gjelder for perioden 2015-2025.

Den viktigste driveren for investeringer på distribusjonsnettnivå er reinvesteringer (58 prosent av totale planlagte investeringer) mens tilknytning av ny produksjon utgjør bare tre prosent av de totale planlagte investeringene. På regionalnettnivå utgjør reinvesteringene 55 prosent av de planlagte investeringene, mens tilknytning av ny produksjon står for 16 prosent av de planlagte investeringene. Det skal investeres for om lag 10-12 milliarder i smarte måler fram til 2019.

Hva mener Energi Norge?

Det er viktig at de nødvendige nettinvesteringene gjennomføres; det gjelder tilknytning av ny produksjon, nye uttakskunder, elektrifisering av transport og smarte måler. Av hensyn til forsyningssikkerhet er det viktig at fornying av det gamle nettet gjennomføres.
Det stiller krav til at NVEs regulering av nettselskapene må gi gode nok investeringsinsentiver og i tillegg må reguleringen være forutsigbar og konsesjonsbehandlingen må være effektiv.

Det er også viktig at nettselskapene vurderer om det finnes alternativer til nettinvesteringer.

Hvorfor er dette viktig for fornybarnæringen?

De mange nettinvesteringene er nødvendige for å få modernisert kraftnettet slik at det vi får et nett for framtiden med høy leveringspålitelighet til en akseptabel pris for kundene.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne: