Energi Norge

Innhold

Investeringsundersøkelsen 2016: Hva skal investeres i distribusjons- og regionalnettet?

Energi Norge gjennomfører hvert år (siden 2012) en undersøkelse blant alle nettselskaper, for å kartlegge planlagte investeringer i distribusjons- og regionalnettet. Tallene gjelder for perioden 2015-2025.