Energi Norge

Innhold

Veileder for kraftbransjen -  Konsesjonsplikt etter MIFID II

Thommesen har utarbeide en veileder for det norske kraftmarkedet, som skal sette aktørene i stand til å vurdere om virksomheten deres vil bli underlagt konsesjonsplikt som verdipapirforetak ved gjennomføring av direktiv 2014/65/EU og forordning 600/2014/EU) (samlet omtalt som "MiFID II") i norsk rett. (2017

Last ned veilederen