Anmodningsvedtak vindskatt ifm revidert nasjonalbudsjett - Norwea og Energi Norge juni 2021