Oppfølgingsbrev til Utenriks- og forsvarskomiteen Samfunnsbedriftene Energi og Energi Norge

Brev angående møte om EØS-prosesser relatert til energi 7. april 2021.