Konkraft - havvind tilleggsmelding januar 2022

KonKrafts Råd, i samarbeid med lederne i Energi Norge og EL og IT Forbundet mener at regjeringen må ha som mål at Norge skal ta en betydelig andel av den forventede utbyggingen av vindkraft i Europa og at det derfor må legges til rette for at det årlig kan bygges 2-3 GW lønnsom vindkraft på norsk sokkel gjennom 30- og 40-årene.