Innhold

HMS-skilt

Jeg som øverste leder har signert HMS-løftet (2021).

HMS løfte

HMS løfte skiltet til signering

  • Jeg har ansvaret for et inkluderende, skadefritt og trygt arbeidsmiljø
  • Jeg mener at alle uønskede hendelser og ulykker skal forhindres
  • Jeg mener at et inkluderende og åpent arbeidsmiljø gjør oss sterkere
  • Jeg skal kontinuerlig arbeide med forberdringer for å sikre en skadefri arbeidshverdag
  • Jeg skal sikre kunnskapsfordeling og samarbeid med medemsbedrifter

Last ned skilt til signering

Pdf-format.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne: