Tidslinje havvind Sørlige Nordsjø II

Sweco har på oppdrag fra Energi Norge analysert tiden det tar fra utdeling av areal til produksjon av havvind i Norge.

Antagelser for prosjekt "Tidslinje havvind i sørlige Nordsjø II (SNII)
  • Vi anser 15 MW- 18 MW turbinkapasitet som realistisk. Det er ikke usannsynlig at de kan bli enda større.
  • Det planlegges for 1500 MW i byggetrinn 1, og tilsvarende 1500 MW i trinn 2. Analysene ser på trinn 1.
Avgrensning knyttet til kabelløsning og utlandet
  • Premiss fra Energi Norge er at modellene fortusetter en hybrid kabelforbindelse mellom Norge og andre land.
  • Tidsbruk på motpartens side i utlandet og tilknytningspunkt for ilandsføring er ikke tatt med i vurderingen.
  • Det antas at kabel mot utlandet ferdigstilles samtidig som forbindelsen mot Norge. Alternativt mot Norge i løpet av det første året og ulandet det andre året.

 

Last ned presentasjonen i pdf-format.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne: