Innhold

Innspill til forbedring av opprinnelsesgarantiordningen

Les Energi Norges innspill til forbedringer av ordningen med opprinnelsesgarantier. Brevet ble sendt til Olje- og energidepartementet 8. mai 2017.