Innhold

Konsesjonskraft - regulatoriske spørsmål

Thommesen notat om kraftprodusenters leveringsforpliktelser til kommuner og fylkeskommuner etter reglene om konsesjonskraft.(2015)