Innhold

Opprinnelsesgarantier

Opprinnelsesmerket strøm gjør fornybar energi mer konkurransedyktig og øker forbrukermakten.

Hovedbudskap
 • Fornybar energi er avgjørende for å løse klimautfordringen. Opprinnelsesmerket strøm gjør fornybar energi mer konkurransedyktig, øker forbrukermakten for både privatkunder og næringslivet og er i stadig større grad sentral som dokumentasjon i bærekraftrapportering.
 • EU styrker ordningen og utvider den til å gjelde flere områder, og markedet for opprinnelsesmerket strøm er nå over 600 TWh i Europa.

Nøkkeltall / Fakta

 • I 2019 ble det solgt 24 TWh med opprinnelsesmerket strøm i Norge.
 • Opprinnelsesgarantiene gir store inntekter til det offentlige. Ca. 0,6 – 2 mrd. NOK avhengig av prisnivå.
 • Det europeiske markedet er ca. 600 TWh, dvs. 5x Norges strømforbruk.
Bakgrunn
 • Strøm kan ikke spores, og en strømkunde eller en bedrift kan ikke vite hvordan den strømmen de forbruker fra nettet er produsert. Opprinnelsesmerket strøm gir kunden en mulighet til å uttrykke en preferanse for kjøp av fornybar strøm. Ved å velge opprinnelsesmerket strøm bidrar kunden gjennom sin forbrukermakt til å gjøre fornybar energi mer konkurransedyktig.
 • En opprinnelsesgaranti er en garanti for at en viss mengde fornybar strøm er produsert ved et bestemt kraftverk. Garantien dokumenterer at kunden har reservert en viss mengde fornybar kraftproduksjon i markedet, f.eks. tilsvarende sitt eget strømforbruk. Prisen per opprinnelsesgaranti settes i markedet. Etterspørselen etter de ulike typene fornybar kraftproduksjon er ulik. F.eks. prises nederlandsk vindkraft flere ganger høyere enn nordisk vannkraft, rett og slett pga. høyere etterspørsel. Dette illustrerer forbrukermakten i systemet. Strømkundenes preferanser påvirker kraftproduksjonen.
 • Ordningen ble etablert gjennom EUs første fornybardirektiv (2001), og Norge har deltatt siden 2006. Systemet ble videreført i EUs andre fornybardirektiv (2009) og nylig styrket i EUs tredje fornybardirektiv ("Ren Energi"-pakken, 2018). Strømleverandører skal bruke opprinnelsesgarantier for å dokumentere sine påstander om fornybar energi.
 • Store, multinasjonale selskaper bruker opprinnelsesgarantier til å dokumentere sin støtte til fornybar energi. Dette fordi garantiene kan brukes som dokumentasjon i anerkjente, internasjonale klima- og miljøregnskapssystemer som f.eks. GHG-protokollens Scope 2.
 • I Norge har opprinnelsesmerket strøm blitt diskutert i mange år. Diskusjonen er ganske særegen for Norge. Norge må forholde seg markedsutviklingen i Europa, EUs lovverk og de globale trendene. Behovet for mer fornybar energi, solide standarder for bærekraftsrapportering og systemer som lar strømkundenes behov og preferanser styre utviklingen, vil bli stadig viktigere.
Eksempler
 •  Initiativet RE100 teller 263 internasjonale selskaper som ønsker å bli 100% fornybare. Selskapene forplikter seg til å bl.a. kjøpe opprinnelsesmerket strøm. Blant selskapene er IKEA, Google, Microsoft, Apple, Facebook, H&M, HP, Nike, Nordea, Elopak og DNB.