Innhold

Presentasjon: Juridisk seminar om EUs tredje energimarkedspakke

Les Tarjei Bekkedal og Henrik Bjørnebye sin presentasjon om grunnlovens rammer for overføring av myndighet til ACER (ESA). Presentasjonen ble holdt på et seminar ved juridisk fakultet i Oslo (februar 2018).