Energi Norge

Innhold

Dokumentarkiv

Vis filtrering

387 resultater

Type dokument
Velg område
387 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Veileder: Tilknytningsplikt. Bruk av betinget tilknytningsplikt for ny  kraftproduksjon

  Energiloven § 3-4 pålegger nettselskapene tilknytningsplikt som innebærer at nettkonsesjonærer må koble på enhver kraftprodusent som har anleggskonsesjon i sitt nettområde.

 2. Skjemaer for fellesføring av svakstrøm og lavspenning

  Skjemaer for søknad, ferdigmelding, godkjenning og opphør/eierskifte av fellesføring på master eid av Nettselskapet (2009)

 3. Rettigheter til grunn

  Energi Norge sin standardavtale "Rettigheter og plikter ved bygging, drift og vedlikehold av høyspenningsluftlinjer" er inngått med Norges Skogeierforening og Norges Bondelag. (2003)

 4. Geovekst avtale om flybåren datafangst i krisesituasjoner

  Energi Norge sin avtalen om datafangst i krisesituasjoner er inngått med NVE, Statens Vegvesen, KS, Kartverket, Telenor og Landbruksdepartementet (februar 2015).

 5. Legging og flytting av ledninger langs offentlig vei

  Fastsatt av Samferdselsdepartementet 8. oktober 2013 med hjemmel i lov 21.juni 1963 nr. 23 veglov § 32 tredje ledd.

 6. Brev fra Sentralskattekontoret

  Brev fra Skatteetaten til Energi Norge om skattemessig behandling av daminvesteringer - vedlikehold eller påkostninger. (oktober 2014)

 7. Notat: Skattemessig behandling av daminvesteringer

  Notat fra Advokatkontoret Thommessen om skattemessig behandling av daminvesteringer etter ny forskrift av 1. januar 2010 om sikkerhet ved vassdragsanlegg (damsikkerhetsforskriften). (april 2013)

Vi har en egen nettbutikk med et godt utvalg av forskrifter og normer, håndbøker, rapporter mm for fornybarnæringen.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt