Energimeldingen 2016

Regjeringen la våren 2016 frem den første energimeldingen på 17 år.

Last ned publikasjon