Innhold

Rapport: Veikart for grønn vekst i norsk fornybarnæring mot 2050

Norge kan bli verdens første fullelektrifiserte samfunn. Det er budskapet i fornybarnæringens veikart for grønn vekst mot 2050 som er et innspill til regjeringens arbeid med en strategi for grønn konkurransekraft. (2017)

I Norge kommer 96 prosent av strømproduksjonen fra vannkraft og vi produserer mer enn vi bruker. Vannkraften er både fleksibel, utslippsfri og konkurransedyktig på pris. Det gir oss et unikt utgangspunkt for å elektrifisere andre samfunnssektorer og dermed kutte utslipp av klimagasser.

Energi Norge mener at den unike tilgangen på fornybar energi, kombinert med ny teknologi og høykompetent arbeidskraft kan gjøre oss til verdens første fullelektrifiserte samfunn.

Veikartet ble overlevert til klima- og miljøminister Vidar Helgesen på Arendalsuka 14. august 2017.