Energi Norge

Innhold

Rapport: DHSP-metoden for detaljert konsekvensutredning av dambrudd

Dette er en delrapport i FoU-prosjektet Damsikkerhet i helhetlig perspektiv (DSHP), delprosjekt forbedret underlag ved klassifisering av dammer. Rapporten beskriver DSHP-metoden for detaljert vurdering av konsekvenser ved dambrudd som ble utviklet som en del av prosjektet.(mars 2020)

Gjennom bruk av gode grunnlagsdata, dambruddsbølgeberegninger med 2-dimensjonal hydrodynamisk modellering og GIS-verktøy, gir metoden et forbedret grunnlag for å vurdere konsekvensklasser iht. damsikkerhetsforskriften. Bygninger og midlertidige oppholdssteder kategoriseres i forskjellige tilstandskategorier for å differensiere mellom grad av berøring før og etter dambrudd. Metoden skal ikke erstatte bruk av skjønn i forbindelse med klassifisering, men kan brukes som et verktøy til hjelp for en riktigere vurdering av skadeomfanget ved dambrudd, der det er tvil om klassen.